Amerika
Europa, Midtøsten, Afrika
Asia Pacific
Chat med ISN

Vil du chatte med oss? Klikk på lenken nedenfor.

Chat med oss

Close

Oversettelse av Nettside

ISNetworlds nettside har blitt oversatt fra engelsk for din bekvemmelighet ved hjelp av et tredjeparts oversettelsesprogram og individuelle oversettingstjenester. Rimelige anstrengelser er gjort for å gi en nøyaktig oversettelse av nettstedet, men er ingen oversettelse perfekt og forskjeller fra den originale engelske teksten av nettstedet kan forekomme. Oversettelser leveres som en tjeneste til brukerne av nettstedet, og leveres "som det er." Ingen garantier av noe slag, verken direkte eller indirekte, gis med hensyn til nøyaktighet, riktighet, eller påliteligheten av oversettelser av nettstedet. Den offisielle teksten er den engelske versjonen av nettstedet. Uoverensstemmelser eller forskjeller som er laget i oversettelsen av nettstedet er ikke bindende og har ingen juridisk betydning for overensstemmelser eller håndhevingsformål. Hvis det oppstår tvil knyttet til nøyaktigheten av informasjonen som finnes i den oversatte versjonen av nettstedet, henvises det til den engelske versjonen av nettstedet som er den offisielle versjonen på www.isn.com .
© 2019 ISN Software Corporation