Amerika
Europa, Midtøsten, Afrika
Asia Pacific
Chat med ISN

Vil du chatte med oss? Klikk på lenken nedenfor.

Chat med oss

Close
useragreement

Brukeravtaler

Takk for at du besøker ISNetworld. Takk for at du besøker ISNetworld. Denne brukeravtalen for ISNetworld-leverandører, sammen med alle retningslinjene og tilleggsvilkårene i ISNetworld (samlet sett denne "Avtalen"), fastsetter vilkårene som ISN Software Corporation, et Delaware-selskap, og dets tilknyttede selskaper ("ISN," " vi," "oss", eller "vår") tilbyr tjenestene tilgjengelig via ISNetworld (våre "Tjenester") til leverandørkundeabonnenter ("Leverandører"). Hvis du har tilgang til ISNetworld eller bruker tjenestene våre via en leverandørs ISNetworld-konto ("Din bedrift"), er denne avtalen bindende for deg og din bedrift. Ved å bruke våre tjenester, godtar du vilkårene i denne avtalen og lover at du har fullmakt til å godta denne avtalen på vegne av bedriften din, og bekrefter at bedriften godtar vilkårene i denne avtalen, så vennligst les denne avtalen nøye.

Vi eier og driver en nettbasert leverandørstyringsplattform kalt ISNetworld. Gjennom ISNetworld samler inn vi helse-, sikkerhets-, innkjøps-, kvalitets- og forskriftsinformasjon fra leverandører, ISNetworld-dataleverandører ("ISNetworld-dataleverandører") og andre offentlige og private tredjepartskilder (for eksempel regjeringsdatabaser), med det formål å dele denne informasjonen med ISNetworld-abonnerende klienter ("Klienter") for bruk i deres gjennomgang av leverandører og underleverandører og styringsprosesser. For mer informasjon om tjenestene våre, besøk ISNetworld Services-delen på nettstedet vårt.

Gebyrene vi belaster leverandøre med er tilgjengelig i Leverandørpris-delen på nettstedet vårt. ISNetworlds abonnementspriser er altomfattende. Alle leverandører betaler en årlig abonnementsavgift ("Årlig avgift"); og et engangs kontooppsettgebyr ("Oppsettsgebyr"). I tillegg kan en leverandør hvis ISNetworld-abonnement bortfaller være gjenstand for gjenopprettelsesgebyr.

Perioden for hvert ISNetworld-abonnement er ett år. Hvis firmaet er en første ISNetworld-abonnent, vil firmaet aktivere abonnementet ved å betale det første oppsettgebyret og årsavgiften for det første abonnementsåret, og selskapets ISNetworld-abonnement vil begynne dagen ISN mottar betaling (the “Aktiveringsdatoen”). Bedriften din kan fornye sitt ISNetworld-abonnement for ytterligere ettårige vilkår ved å betale det gjeldende årlige gebyret på eller før årsdagen for aktiveringsdatoen.

Bedriften kan avbryte ISNetworld-abonnementet når som helst ved å underrette oss skriftlig. Vær imidlertid oppmerksom på oppsettsgebyret og eventuelle årlige avgifter som er betalt før avbestilling ikke vil bli refundert.

Bedriften din kan godkjenne et ubegrenset antall personer til å få tilgang til ISNetworld og bruke tjenestene på vegne av bedriften (hver, en "Bruker"), men hver bruker må (i) være en person som er ansatt i bedriften din eller er en uavhengig leverandør som arbeider for bedriften og hvis handlinger din bedrift er ansvarlig for. Hver bruker må ha et unikt brukernavn og passord, og brukernavn og passord kan ikke deles. Når en brukers ansettelse eller annen tilknytning til bedriften din avsluttes, må bedriften din straks fjerne brukerens tilgang til bedriftens ISNetworld-konto.

Vi forbeholder oss retten til å suspendere eller slutte å levere våre tjenester til enhver bruker som bryter med, eller mistenkes for å krenke denne avtalen, bruker våre tjenester på en upassende måte eller involverer oss i handlinger som vi mener er skadelige for ISN eller andre ISNetworld-abonnenter. For eksempel, for å unngå interessekonflikt, kan vi si opp en brukers tilgang til bedriftens ISNetworld-konto hvis vi mistenker at personen har tilknytning til en annen ISNetworld-abonnent eller har tilgang til en annen ISNetworld-abonnents konto.

Brukernavn og passord brukes til å godkjenne tilgang til ISNetworld. Bedriften din er ansvarlig for at kun autoriserte brukere får tilgang til selskapets ISNetworld-konto, for å hindre uautorisert tilgang til ISNetworld via bedriftens ISNetworld-konto og for all aktivitet som skjer på eller via bedriftens ISNetworld-konto. Mellom din bedrift og ISN er din bedrift eneansvarlig for all aktivitet som utføres via bedriftens ISNetworld-konto. Bedriften din er ansvarlig for eventuelle brudd på denne avtalen av alle som har tilgang til bedriftens ISNetworld-konto. Bedriften din er ansvarlig for eventuelle brudd på denne avtalen av alle som har tilgang til bedriftens ISNetworld-konto.

Husk at ISN-personell vil aldri be deg om ditt brukernavn eller passord. Hvis noen hevder at de arbeider for ISN og ber om påloggingsinformasjonen, bør du ikke gi det til dem.

Vi er forpliktet til å hjelpe deg og bedriften din med å bruke ISNetworld som et verktøy for å effektivisere bedriftens prosesser for rapportering av informasjon til tilknyttede klienter, sporing av viktig informasjon, overholdelse av juridiske krav og opplæringskrav, forbedring av sikkerhetsytelsen og økt synlighet for potensielle klienter. Din bedrift har imidlertid alene det ultimate ansvaret for å administrere deres relasjoner med klienter, å gi opplysninger som kreves av klienter, og å overholde sikkerhets- og andre juridiske forpliktelser.

Gjennom ISNetworld vil du og bedriften din få tilgang til informasjon som er lastet opp eller skrevet inn i ISNetworld av klienter, ISNetworld-dataleverandører, tredjeparts datakilder, og i enkelte tilfeller, av ISN (samlet "ISNetworld-innhold"). Bruk av våre tjenester gir ikke deg eller bedriften din eierskap av immaterielle rettigheter i ISNetworld-innhold. Ansvaret for ISNetworld-innhold ligger hos enheten som gjør den tilgjengelig i ISNetworld, og du og din bedrift anerkjenner og godtar at ISN ikke er ansvarlig for unøyaktig ISNetworld-innhold som er levert av tredjeparter eller noen unøyaktigheter i rapporter eller registre generert gjennom ISNetworld som følge av unøyaktige data levert til ISN av tredjeparter. ISNetworld-innhold blir gjort tilgjengelig for deg og bedriften din utelukkende for bruk i intern virksomhet og for å hjelpe deg og bedriften din med å bruke ISNetworld, og uten ISNs skriftlige tillatelse, og hvis relevant, tillatelse fra andre relevante parter, kan verken du eller noen bruker kopiere, reprodusere, endre, modifisere , opprette avledede verk av, offentliggjøre utenom bedriftens organisasjon eller på annen måte bruke noe ISNetworld-innhold.

Våre tjenester lar deg og bedriften din laste opp, sende inn, lagre eller sende innhold ("Ditt innhold") via ISNetworld. Bedriften din beholder eierskapet av eventuelle immaterielle rettigheter som det innehar i ditt innhold. Selv om ISN ikke eier innholdet ditt, gir bedriften din ved å laste inn, sende inn eller legge inn innholdet ditt i ISNetworld, ISN en begrenset verdensomspennende lisens til å bruke, inneha, lagre, reprodusere, oversette, kommunisere og distribuere innholdet ditt etter behov for å operere våre tjenester og gi våre tjenester til deg og din bedrift. Bedriften din er ansvarlig for at den har de nødvendige rettighetene til å gi oss denne lisensen.

Bedriften din er ansvarlig for informasjonen som deles gjennom bedriftens ISNetworld-konto. Ikke oppgi eller skriv inn i ISNetworld informasjon som er feil, ugyldig eller ufullstendig eller som bedriften din ikke har tillatelse til å gi til oss.

Som en del av våre tjenester samler ISN inn og beholder statistikk og anonymisert data fra ISNetworld-innhold for å sammenligne og gi komparative og andre generaliserte analyser og rapporter ("Referansemåling“). Ved å laste opp, sende inn eller legge inn innholdet ditt i ISNetworld gir bedriften din ISN tillatelse til å beholde og bruke innholdet til referansemåling.

Besøk våre retningslinjer for personvern for informasjon om hvordan vi behandler innholdet og andre data vi samler inn om deg når du bruker våre tjenester. Ved å gi oss innhold eller få tilgang til våre tjenester, samtykker du og bedriften din til at vi kan bruke ditt innhold i henhold til våre retningslinjer.

Med unntak av bruken og offentliggjøringen av innholdet ditt i samsvar med våre retningslinjer for personvern og denne avtalen, deler vi ikke noe av informasjonen bedriften gir oss til andre tredjeparter enn det som kreves av loven eller med samtykke fra bedriften din.

Bruk av våre tjenester gir ikke deg eller bedriften din eierskap av immaterielle rettigheter i våre tjenester eller ISNetworld. ISN eier alle rettigheter til ISNetworld og dets moduler (inkludert alle modifikasjoner, endringer og avledede verk, og alle programmer, forbedringer, designkonsepter og annen dokumentasjon, utviklet for eller knyttet til ISNetworld), alle tabeller (inkludert struktur og felt) og skjemaer utviklet for slike moduler, våre tjenester og ISNs varemerker, servicemerker og logoer. ISNs varemerker, servicemerker og logoer er beskyttet av loven i USA og over hele verden, og må ikke kopieres eller imiteres.

Du må ikke kopiere, modifisere, distribuere, selge eller leie ut noen del av våre tjenester eller programvare vi bruker til å levere våre tjenester, og du kan heller ikke omdanne noen av våre tjenester eller forsøke å trekke kildekoden av programvare vi bruker i våre tjenester.

Vi tilbyr våre tjenester ved hjelp av et kommersielt fornuftig nivå av dyktighet og omsorg, og vi håper du vil synes de er nyttige. Det er imidlertid visse løfter vi ikke gir om våre tjenester.

ANNET UTENOM DET SOM ER UTTRYKKELIG OPPGITT I DENNE AVTALEN, GIR IKKE ISN NOEN SPESIELLE LØFTER ELLER FORPLIKTELSER OM VÅRE TJENESTER, INNHOLDET I VÅRE TJENESTER, DE SPESIELLE FUNKSJONENE I VÅRE TJENESTER ELLER SIKKERHET, TILGJENGELIGHET ELLER MULIGHET TIL Å MØTE BEDRIFTENS BEHOV. VI TILBYR VÅRE TJENESTER "SOM DE ER". ENKELTE JURISDIKSJONER GIR VISSE GARANTIER, SOM GARANTI FOR SALGBARHET, EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL OG IKKE-KRENKELSE. I DEN GRAD DET ER TILLATT VED LOV, FRASKRIVER VI OSS ALLE GARANTIER.

NÅR DET ER TILLATT VED LOV, VIL IKKE ISN VÆRE ANSVARLIG FOR TAPT FORTJENESTE, INNTEKTER, ØKONOMISKE TAP ELLER INDIREKTE, SPESIELLE, FØLGESKADER, EKSEMPLARISKE ELLER STRAFFENDE SKADER KNYTTET TIL BRUK AV VÅRE TJENESTER.

I DEN GRAD LOVEN TILLATER DET, ER ISNS TOTALE ANSVAR FOR ETHVERT KRAV UNDER DENNE AVTALEN ELLER RELATERT TIL DENNE AVTALEN OG TJENESTENE, INKLUDERT BRUDD PÅ DENNE AVTALEN ELLER EVENTUELLE GARANTIKRAV, BEGRENSET TIL BELØPET BEDRIFTEN DIN HAR BETALT OSS FOR Å BRUKE VÅRE TJENESTER. I ALLE TILFELLER VIL IKKE ISN VÆRE ANSVARLIG FOR EVENTUELLE TAP ELLER SKADER SOM IKKE ER RELATIVT OVERSKUELIGE.

Bedriften din samtykker i å beskytte og avholde ISN og dets tilknyttede selskaper, offiserer, agenter og ansatte fra ethvert krav, kost, handling, kostnader og skader (inkludert rimelige advokatavgifter) som oppstår som følge av bruken av våre tjenester eller brudd på denne avtalen av din bedrift eller noen som har tilgang til våre tjenester gjennom bedriftens ISNetworld-konto.

Vi tar gjerne imot spørsmål eller kommentarer du måtte ha om våre tjenester eller ISNetworld. Hvis du har spørsmål om våre tjenester eller bedriftens ISNetworld-konto, vennligst kontakt oss via telefon eller e-post som følger:

Telefon: 1-800-976-1303
E-post: info@ISN.com

Vi har ingen kontroll over innholdet i dataene bedriftene gir oss eller skrives inn i ISNetworld via firmaets ISNetworld-konto, som kan inneholde opplysninger som direkte eller indirekte identifiserer en fysisk person ("Din bedrifts personlige data"). Eksempler på din bedrifts personlige data kan omfatte data knyttet til bedriftens ansatte og personell og leverandørkontaktinformasjon. Din bedrift er ansvarlig for å administrere selskapets personopplysninger og for å ta alle nødvendige tiltak for å overholde gjeldende personvernlover for å sikre at vi lovlig behandler, bruker og offentliggjør bedriftens personopplysninger for å levere våre tjenester. I den utstrekning gjeldende personvernlovgivning krever at en person samtykker til å bli innhentet før eller under behandlingen av noen av bedriftens personopplysninger, er din bedrift ansvarlig for å få det individuelle samtykket til både (i) å behandle hans eller hennes data til det formål å levere våre tjenester, og (ii) hvis personen bor utenfor USA, å overføre hans eller hennes data til USA for behandling.

Vi behandler kun din bedrifts personlige data etter behov for at vi skal kunne tilby våre tjenester som beskrevet i denne avtalen og våre retningslinjer for personvern.

Denne avtalen regulerer din og bedriften din sin bruk av våre tjenester, inneholder hele forståelsen av de saker som er adressert i denne avtalen, og erstatter eventuelle tidligere vilkår og betingelser angående forhold som er behandlet i denne avtalen.

VI GODTAR IKKE STANDARD, STANDARDTEKST ELLER ANDRE VILKÅR OG BETINGELSER I NOEN ORDRE ELLER ORDRESKJEMA FRA BEDRIFTEN DIN. Hvis bedriftens innkjøpsprosess krever bruk av innkjøpsordre, er du og bedriften din enige om at ingen vilkår og betingelser i noen av bedriftens innkjøpsordre gjelder for oss eller endrer denne avtalen.

Lovene i delastaten Texas, USA, vil regulere denne avtalen og løse eventuelle tvister knyttet til denne avtalen; Imidlertid er du og bedriften din ansvarlig for overholdelse av lovene i et hvilket som helst land hvor du eller bedriften din har tilgang til våre tjenester. Alle krav som oppstår som følge av eller knyttet til denne avtalen eller våre tjenester vil bli løst utelukkende i føderale eller statslige domstoler i Dallas County, Texas, USA, og bedriften din og ISN samtykker til personlig jurisdiksjon i disse domstolene.

Vi forbeholder oss retten til å endre denne avtalen fra tid til annen for å ta hensyn til nye lover og teknologier og endringer i tjenestene våre og til andre formål. I tilfelle vi endrer denne avtalen, vil vi legge ut varsel på vår nettside.

 

*Vennligst se viktig informasjon om oversettelse av denne siden på Website Translation

© 2019 ISN Software Corporation