Amerika
Europa, Midtøsten, Afrika
Asia Pacific
Chat med ISN

Vil du chatte med oss? Klikk på lenken nedenfor.

Chat med oss

Close

Retningslinjer for Varemerke/Logo

ISNetworld Policy for bruk av Navn, Merker, Logoer, Skjermbilder og Domenenavn.
1. Innledning

1.1 ISNetworld og ISN-varemerker, servicemerker og logoer er registrerte varemerker i USA og internasjonalt og er viktige verktøy som skildrer og identifiserer produkter, tjenester og omdømme av våre tilbud; og som sådan, er varemerkene beskyttet som verdifulle eiendeler av ISN Software Corporation.

1.2 Enhver feil, forvirrende eller uautorisert bruk av ISNetworlds varemerker, tjenestemerker eller logoer i ethvert medium er sannsynlig å påvirke vårt omdømme og er strengt forbudt.

1.3 Disse retningslinjene forklarer den begrensede grad autoriserte tredjeparter kan bruke ISNetworld varemerker, servicemerker og logoer.

1.4 Tredjeparter kan bruke ISNetworld varemerker, servicemerker eller logoer bare i samsvar med gjeldende deler av disse retningslinjene, eller som på annen måte indikeres skriftlig av ISN.

2. Generell Brukspolicy for Logo/Merke

2.1 ISNetworlds logoer kan ikke brukes av en tredjepart, unntatt det som er uttrykkelig angitt i denne Varemerke/Logo-policyen eller i en skriftlig avtale med ISN.

2.2 Selv om tredjeparter vanligvis kan bruke ISNs merke for å referere til eller beskrive ISN-produkter eller tjenester, kan tredjeparter ikke bruke ISN-merker hvis slik bruk antyder, skaper forvirring, eller er uklar om at ISN sponser, godkjenner eller ellers er tilknyttet slike tredjepartsprodukter eller tjenester.

2.3 ISNetworld-logoer og merker som er tillatt for tredjeparts bruk kan ikke brukes på en måte som, etter ISNs egen mening, nedvurderer ISN eller dets tjenester eller produkter, krenker ISN immaterielle rettigheter eller Varemerke/Logo-policy, skaper forvirring, er uanstendig eller på annen måte er skadelig for ISN, eller bryter noen statlige, provinsielle, nasjonale eller internasjonale lover.

2.4 ISNetworld logoer og merker tillatt for tredjeparts bruk kan ikke brukes på en måte som er villedende eller antyder at ISN er involvert med, sponser, godkjenner eller på annen måte er tilknyttet slike tredjepartsprodukter eller tjenester eller firma.

2.5 Bruk av noen eller alle av ISNs merker og logoer på en forvirrende måte og/eller i nærhet til tredjeparts varemerker slik som å lage en kombinasjon eller et komposittmerke er ikke tillatt.

2.6 Enhver autorisert tredjeparts bruk av ISNetworlds varemerker, servicemerker eller logoer opphører umiddelbart ved skriftlig varsel fra ISN eller når slik tredjeparts tilknytning ISNetworld har opphørt.

3. Regler for Riktig Bruk av ISN-Merker og Logoer

3.1 Alltid skill ISN-merker fra den omkringliggende teksten på en måte - kapitalisere hele merket, kapitaliser forbokstav på merket, eller bruk en annen skrifttype på varemerket enn det generiske navnet.

3.2 Always use the ® symbol in connection with any use of the marks ISN®, ISNetworld®, RAVS®, OQ Report®, COLLECT. VERIFY. CONNECT.®, RAVS PLUS®, RAVS ASSIST®, SAFETY PROFILE INDEX®, SPI®, ISN ROW® and ROW POWERED BY ISN®. Always use the superscripted letters ™ or ℠ in connection with other ISN marks (e.g. MSQ™, T-RAVS™, H-RAVS™, QUICKCHECK™, SMARTLOG™ and TQ REPORT™). If you are not sure if a trademark is registered, please use the ™ symbol.

3.3 Bruk alltid et ISN-merke bare som et adjektiv, aldri som et substantiv eller verb, og aldri i flertall eller genitivsform. Bruk aldri et ISN-merke på en måte som antyder en vanlig, beskrivende, eller generisk betydning.

3.4 Aldri innlem et ISN-merke (eller merke til forveksling lik et ISN-merke) med tredjeparts produktnavn, tjenestenavn, varemerker, logoer, firmanavn, domenenavn eller e-postadresser.

3.5 Bruk aldri et ISN-merke (eller merke til forveksling lik et ISN-merke) som en del av et domenenavn eller e-postadresse.

3.6 Aldri vis et ISN-merke et overdrevent antall ganger, som et fremtredende element eller som et "oppsiktsvekkende symbol" i reklame og reklamemateriell, inkuldert nettsider.

3.7 Der det er hensiktsmessig plasserer du en asterisk ved siden av ISN-merket og en passende merknad nederst på siden med asterisken. Eksempler:

*ISN®, ISNetworld®, RAVS®T-RAVS™ og MSQ™ er varemerker eller registrerte varemerker for ISN Software Corporation.
eller
*ISN®, ISNetworld®og RAVS® er registrerte varemerker hos ISN Software Corporation.

MERK: Avhengig av hvilke av ISN-merkene som blir brukt, må de ovennevnte merknader endres tilsvarende.

4. ISNetworld Dataleverandør-logo

4.1 Tredjeparter som har undertegnet en ISNetworld dataleverandørkontrakt kan bruke “ISNetworld dataleverandør” logoen på alle typer media (inkludert, men ikke begrenset på dataleverandørens nettside og dataleverandørens trykksaker som brosjyrer, visittkort og stasjonære ting) som fastsatt i den skriftlige dataleverandørkontrakten og denne retningslinjen.

4.2 En ISNetworld dataleverandør kan bare bruke “ISNetworld dataleverandør” logoen i forbindelse med den kategorien av tjenester som fastlagt i ISNetworlds dataleverandørkontrakt. (F.eks. en ISNetworls dataleverandør som stiller opplæringsdata til rådighet, kan bare bruke “ISNetworld dataleverandør” logoen i forbindelse med opplæringstilbud, derimot kan en slik dataleverandør ikke bruke “ISNetworld dataleverandør” logoen i forbindelse med operatørkvalifikasjonstjenester uten å tilby operatørkvalifikasjonsdata for ISNetworld.)

4.3 “ISNetworld dataleverandør” logoen må til enhver tid være hyperkoblet med ISNetworlds nettside (www.isnetworld.com) hvis den brukes online eller i annen form for elektronisk kommunikasjon.

4.4 “ISNetworld dataleverandør” kan bare brukes som vist nedenfor. “ISNetworld dataleverandør” logoen skal på ingen måte modifiseres eller forandres eller bli brukt på en forvirrende måte.

4.5 I tilfelle (a) ISNetworld dataleverandørkontrakten utgår eller avsluttes, eller (b) er sagt opp skriftlig av ISN, må dataleverandøren øyeblikkelig slutte med noe eller all bruk av “ISNetworld dataleverandør” logoen eller noen andre av ISNetworlds varemerker, tjenestemerker eller logoer på alle typer media (inkludert, men ikke begrenset på dataleverandørens nettside og dataleverandørens trykksaker som brosjyrer, visittkort og stasjonære ting).

ISNetworld Dataleverandør-logo

ISNetworld Dataleverandør-logo

5. ISNetworld Medlemslogo til bruk for Leverandører

5.1 Som en videre fordel for medlemsleverandørene, så tilbyr ISNetworld en “ISNetworld medlemsleverandør” logo til aktive ISNetworld medlemsleverandører til bruk på alle typer media (inkludert, men ikke begrenset på medlemeverandørens nettside og medlemleverandørens trykksaker som brosjyrer, visittkort og stasjonære ting) som nevnt i denne retningslinjen.

5.2 “ISNetworld medlemsleverandør” logoen må til enhver tid være hyperkoblet med ISNetworlds nettside ( www.isnetworld.com) hvis den brukes online eller i annen form for elektronisk kommunikasjon.

5.3 ISNetworld medlemsleverandør” logoen skal bare brukes som vist nedenfor. “ISNetworld medlemsleverandør” logoen skal på ingen måte modifiseres eller forandres eller bli brukt på en forvirrende måte.

5.4 I tilfelle (a) medlemsleverandørens ISNetworldkonto ikke har "good standing" (f.eks. ubetalte regninger), (b) medlemsleverandørens ISNetworldabonnement utgår eller slutter, eller (c) på annen måte sagt opp skriftlig av ISN, så må medlemsleverandøren øyeblikkelig slutte med noe eller all bruk av “ISNetworld medlemsleverandør” logoen eller noen andre av ISNetworlds varemerker, tjenestemerker eller logoer på alle typer media (inkludert, men ikke begrenset på medlemsleverandørens nettside og medlemsleverandørens trykksaker som brosjyrer, visittkort og stasjonære ting).

ISNetworld Medlemsleverandør-logo

ISNetworld Medlemsleverandør-logo

6. ISNetworld Forsikringsagent/-megler-logo

6.1 Tredjeparter som har undertegnet en ISNetworld online forsikringsagent/-meglerkontrakt kan bruke “ISNetworld forsikringsagent/-megler” logoen på alle typer media (inkludert, men ikke begrenset til forsikringsagent/-meglerens nettside og forsikringsagent/-meglerens trykksaker, som brosjyrer, visittkort og stasjonære ting) som fastsatt i den skriftlige forsikringsagent/-meglerkontrakten og denne retningslinjen.

6.2 “ISNetworld forsikringsagent/-megler” logoen må til enhver tid være hyperkoblet med ISNetworlds nettside ( www.isnetworld.com) .

6.3 ISNetworld forsikringsagent/-megler” logoen skal bare brukes som vist nedenfor. “ISNetworld forsikringsagent/-megler” logoen må på ingen måte modifiseres eller forandres eller bli brukt på en forvirrende måte.

6.4 I tilfelle (a) forsikringsagentens/-meglerens ISNetworldkonto er avsluttet, eller (b) er sagt opp skriftlig av ISN, så må forsikringsagenten/-megleren øyeblikkelig slutte med noe eller all bruk av “ISNetworld forsikringsagent/-megler” logoen eller noen andre av ISNetworlds varemerker, tjenestemerker eller logoer på alle typer media (inkludert, men ikke begrenset på forsikringsagentens/-meglerens nettside og forsikringsagentens/-meglerens trykksaker som brosjyrer, visittkort og stasjonære ting).

ISNetworld Forsikringsagent/-meglerlogo

ISNetworld Forsikringsagent/-meglerlogo

7. Tredjeparts Rådgivere

7.1 I tillegg til betingelsene som beskrevet i kapittel 6, må alle tredjeparter, som hevder å stille rådgivningstjenester eller annen støtte til ISNetsworlds kunder, etterkomme betingelsene i denne retningslinjen.

7.2 Tydeliggjør (i fet skrift og i en skriftstørrelse som ikke er mindre enn mesteparten av teksten i materialene, men i alle fall ikke mindre enn 12pt font) følgende ansvarsfraskrivelse på nettsider og alle andre reklame- eller marketingsmaterialer som refererer til ISNetworld eller andre ISN merker:

[Sett inn navn til tredjepartsrådgiver] er på ingen måte godkjent, betalt av, eller på annen måte knyttet til ISNetworld®.

7.3 Der det er hensiktsmessig plasserer du en asterisk ved siden av ISN-merket og en passende merknad nederst på siden med asterisken. Eksempler:

*ISN®, ISNetworld®, RAVS®T-RAVS™ og MSQ™ er varemerker eller registrerte varemerker for ISN Software Corporation.
eller
*ISN®, ISNetworld®og RAVS® er registrerte varemerker hos ISN Software Corporation.

MERK: Avhengig av hvilke av ISN-merkene som blir brukt, må de ovennevnte merknader endres tilsvarende.

7.4 Always use the ® symbol in connection with any use of the marks ISN®, ISNetworld®, RAVS®, OQ Report®, COLLECT. VERIFY. CONNECT.®, RAVS PLUS®, RAVS ASSIST®, SAFETY PROFILE INDEX®, SPI®, ISN ROW® and ROW POWERED BY ISN®. Always use the superscripted letters ™ or ℠ in connection with other ISN marks (e.g. MSQ™, T-RAVS™, H-RAVS™, QUICKCHECK™, SMARTLOG™ and TQ REPORT™). If you are not sure if a trademark is registered, please use the ™ symbol.

7.5 Aldri vis et ISNetworld-merke et overdrevent antall ganger, som et fremtredende element eller som et "oppsiktsvekkende symbol" i reklame og reklamemateriell, inkuldert nettsider.

7.6 Selv om tredjeparter vanligvis kan bruke ISN-varemerker for å referere til eller beskrive ISN-produkter eller -tjenester, kan ikke tredjeparter bruke ISN-varemerker hvis slik bruk antyder, skaper forvirring, eller er uklar om at ISN sponser, godkjenner eller ellers er tilknyttet slike tredjepartsprodukter eller tjenester.

7.7 ISNetworld-varemerker og servicemerker skal ikke registreres eller brukes som del av et domenenavn eller e-postadresse, søkeord for søkemotorer eller sponsede koblinger eller brukes i metatagger eller annonsetekst dersom registreringen og/eller bruken er villedende, forårsaker forvirring eller antyder at ISN er involvert i, sponser, bifaller eller godkjenner eller på andre måter er tilknyttet tredjeparten.

7.8 Man skal aldri implisere, antyde eller indikere på annen måte -- enten det er på telefon, i e-poster, på nettsteder, i annonse- eller reklamemateriale eller annet -- at en tredjepartkonsulent representerer, er tilknyttet eller har en annen relasjon til ISNetworld.

7.9 Man skal aldri implisere, antyde eller indikere at ISNetworld-kunder og leverandører (a) ikke kan oppfylle ISNetworld-krav alene, eller (b) må benytte tjenester fra en tredjepartskonsulent for å oppfylle ISNetworld-krav.

7.10 ISNetworld-logoer og merker som er tillatt for tredjeparts bruk kan ikke brukes på en måte som, etter ISNs egen mening, nedvurderer ISN eller dets tjenester eller produkter, krenker ISN immaterielle rettigheter eller varemerke/logo-policy, skaper forvirring, er uanstendig eller på annen måte er skadelig for ISN, eller bryter noen statlige, provinsielle, nasjonale eller internasjonale lover.

7.11 Ikke fremstill -- enten det er på telefon, i e-poster, på nettsteder, i annonse- og reklamemateriale eller annet -- ISNetworld, ISNetworlds samsvarsprosess eller ISNetworld-produkter og tjenester i et negativt lys. Man skal for eksempel ikke bruke uttrykk som “ISNetworld® Problemer” eller “ISNetworld® Problemer…Ring oss.”

7.12 Aldri inkluder et ISN-merke (eller merke til forveksling lik et ISN-merke) med tredjeparts produktnavn, tjenestenavn, varemerker, logoer, firmanavn, tittellinje i nettleser, domenenavn eller e-postadresser.

7.13 Dersom tjenester tilbys til andre kunder enn ISNetworld-kunder skal dette reflekteres på nettstedet til tredjepartskonsulenter og annet annonse- og reklamemateriale, lik behandling skal gis til hver av disse organisasjonene og ISNetworld skal ikke utpekes spesielt.

8. Dypkobling eller framing av ISNetworld-nettstedet

8.1 Dypkobling eller framing av ISNetworld-nettstedet eller endring av måten ISNetworld-nettstedet eller dets innhold vises er ikke tillatt. Framing betyr vanligvis at det forårsaker tredjepartsinnhold til å vises over, under, ved siden av eller rundt ISNetworld nettstedet. Dyplenking betyr vanligvis at det inneholder en lenke til en spesifikk nettstedside hos ISNetworld istedenfor den ISNetworlds nettsides hoved- eller hjemmeside.

9. Bruk av ISNetworld-skjermbilder

9.1 Bruk eller plassering av skjermbilder fra ISNetworld-nettstedet på tredjepartsnettsteder uten skriftlig forhåndsgodkjenning er forbudt.

10. Domenenavn som inneholder ISNetworld-merker

10.1 Selv om det har blitt veldig populært å registrere, bruke og selge domenenavn, er det generelt sett ikke tillatt å eie, selge eller bruke et domenenavn som inneholder et varemerke som eies av en annen person eller et annet selskap.

10.2 ISN eier eksklusive varemerke- og servicemerkerettigheter til ISN, ISNetworld og andre navn og logoer. Eierskap, bruk eller salg av et domenenavn som inneholder et eller flere av våre varemerker eller servicemerker, inkludert men ikke begrenset til, ISNetworld, RAVS og/eller ISN, er forbudt.

11. Søkeord for Søkemotorer, Sponsede Lenker og Annonsetekst

11.1 ISNetworld-varemerker og servicemerker skal ikke registreres eller brukes som søkeord for søkemotorer eller sponsede koblinger eller brukes i metatagger eller annonsetekst dersom registreringen og/eller bruken er villedende, forårsaker forvirring eller antyder at ISN er involvert i, sponser, bifaller eller godkjenner eller på andre måter er tilknyttet tredjeparten.

11.2 Selv om tredjeparter vanligvis kan bruke ISN-varemerker for å referere til eller beskrive ISN-produkter eller -tjenester, kan ikke tredjeparter bruke ISN-varemerker hvis slik bruk antyder, skaper forvirring, eller er uklar om at ISN sponser, godkjenner eller ellers er tilknyttet slike tredjepartsprodukter eller -tjenester.

11.3 Et ISN-varemerke skal aldri vises et overdrevent antall ganger, som et fremtredende element eller som et "oppsiktsvekkende symbol" i reklame og reklamemateriell, inkludert, men ikke begrenset til på nettsteder, annonsetekst på Internett og i metatagger.

12. Mer Informasjon

12.1 Ta kontakt med ISNetworlds Kundeservice på customerservice@isn.com dersom du har spørsmål om denne Varemerke-/Logopolicyen.

 

*Vennligst se viktig informasjon om oversettelse av denne siden på Website Translation

© 2019 ISN Software Corporation