Amerika
Europa, Midtøsten, Afrika
Asia Pacific
Chat med ISN

Vil du chatte med oss? Klikk på lenken nedenfor.

Chat med oss

Close
ISNetworld-tjenester
Tjenester

Forsikring & anskaffelser

ISNs team for Evaulerings- og verifiseringstjenester (RAVS) for anskaffelser samler inn og evaluerer dokumenter som er samlet i leverandørens prekvalifikasjonsprosess. Vårt ekspertteam vurderer disse dokumentene for å sikre at de oppfyller klientens og/eller industristandarder.

Samle inn

ISNetworld samler inn og lagrer dokumentasjon og informasjon som er nødvendig i leverandørens prekvalifikasjonsprosess på ett sentralt sted, inkludert:
 • Tilgang til over 70 000 leverandører
 • Søkbar database med arbeidssted, arbeidstype og prekvalifikasjonskriterier
 • Standardkontrakt
 • Job Bids
 • Klientspesifikke dokumenter og anerkjennelser

Evauler og verifiser

Klienter ber leverandører levere prekvalifikasjonsdokumenter til ISNetworld for vurdering av klienten og/eller ISNs ekspertteam, inkludert:
 • Forsikringsbevis
 • Yrkesskadeforsikring erfaringsmodifisering (USA)
 • Kontostatus for yrkesskadeforsikring (Canada)
 • Rateregnskap for yrkesskadeforsikring (Australia og Canada)
 • Bedriftslokasjon/virksomhetsregistrering (Storbritannia)
 • Leverandørmangfold-sertifikat
**Basert på data fra 161 forsikringskravprofiler fra kunderekrutterere aktivert i ISNetworld i 2015

 

Fordeler med ISNs evalueringstjenester for forsikring & anskaffelser

ISN gir større åpenhet og forbedrer forsikringsinnsamlingen og evalueringsprosessen for klienter og leverandører. Alle parter er klar over krav og hull. På hvilke andre måter bistår ISN i anskaffelse- og leveringskjedeprosesser?
 1. Konfigurerbare forsikringskrav - tydelig kommunisere klienters krav til leverandører
 2. Omfattende evaluering av forsikringsdokumenter - dokumentasjon vurderes mot klientspesifikke krav
 3. Kontinuerliug samsvar - Proaktive påminnelser om utløpende forsikringer, tydelig kommunikasjon på evalueringsresultater og et team av forsikringsfagfolk med nesten 400 års samlet erfaring
 4. Agent-/meglerverktøy - Lar forsikringsagenter og meglere sende inn forsikringsdokumenter på vegne av leverandører uten ekstra kostnad
 5. Dokumentadministrering - Ubegrenset innsamling og lagring av ytterligere dokumenter, for eksempel master serviceavtaler, anerkjennelser eller annen klientspesifikk dokumentasjon

RAVS-anskaffelser i tall

470+Hiring Clients require insurance
20+Countries where Hiring Clients require insurance
590,000+Insurance Reviews in 2018
5,300+Registered Agents/Brokers
150+ unike forsikringsdekninger gjennomgått
"En felles tilsynssprotokoll mellom de ulike rørlednings- og midtstrømsoperatørene muliggjør en enhetlig gjennomgang mellom de ulike inspektørene som utfører tilsyn. Dette hjelper leverandører som fokuserer på elementene i sine HMS-programmer som blir sett på som relevante for å håndtere leverandørrelatert risiko av sine kjernekunder."
Optimal Field Services, LLC
"Den delte tilsynsprotokollen utviklet innenfor ISN er et utmerket verktøy for våre medarbeidere å utnytte når de driver felttilsyn med leverandører. Det hjelper oss å vurdere hvorvidt politikk blir satt ut i praksis av leverandør."
Riddleberger Brothers, Inc.
"ISNetworld gir en rask og pålitelig plattform hvor våre kunder får tilgang til de nødvendige HMS-program, opplæringsjournaler, forsikringdokumenter og ytterligere tilsynsinformasjon. Viktigst, identifiseres et hull av ISN-teamet, jobber de raskt og utrettelig for å hjelpe oss med å komme i samsvar."
Mapp Construction LLC
© 2019 ISN Software Corporation