Amerika
Europa, Midtøsten, Afrika
Asia Pacific
Chat med ISN

Vil du chatte med oss? Klikk på lenken nedenfor.

Chat med oss

Close
ISNetworld-tjenester
Tjenester

Helse, sikkerhet, miljø og kvalitet

ISNs team for Evaluering- og verifiseringstjenester (RAVS) av helse, sikkerhet, miljø og kvalitet (HMSK) forenkler innsamling av relevante dokumenter under prekvalifikasjonsprosessen av leverandører for å bistå i å evaluere arbeidsplass- og miljøsikkerhetssamsvar. Når disse dokumentene er samlet i ISNetworld, evaluerer vårt erfarne team bestående av fageksperter dem med klient- og/eller industristandarder.

Samle inn og gjennomgå

Klienter ber leverandører levere spesifikk prekvalifikasjonsinformasjon gjennom deres ISNetworld-konto for vurdering av klienten og/eller ISNs ekspertteam, inkludert:
 • Styringssystem spørreskjemaer
 • Skade- & sykdomsdokumenter
 • Skriftlige programmer
 • Henvisning/påtale/tvangstiltak
 • Avviksrapportering
 • Sertifikater for anerkjennelse eller autorisering

Fordeler med ISNs helse-, sikkerhet-, miljø- og kvalitetstjenester

ISN gir et ekstra nivå av tilbørlig aktsomhet og åpenhet under prekvalifikasjon og pågående overvåkingsprosesser. På hvilke andre måter er ISNs HMSK-verktøy nyttig?
 1. SmartLog - Mulighet til å enkelt spore, generere, eksportere og skrive ut skade- og sykdomsmeldinger og oppsummeringer til enhver tid
 2. Site Tracker - Lar klienter spore leverandørs arbeidstimer, tilfeller, nestenulykker og eller andre anleggsspesifikk informasjon på månedlig basis.
 3. Evaluering av skriftlige program - ISNs eksperterteam evaluerer skriftlige helse-, sikkerhets-, miljø- og kvalitetsprogrammer for å sikre at de oppfyller klientens og/eller forskriftsmessige standarder
 4. Kontinuerlig samsvar - ISNetworld sender proaktivt ut varsler om status og forlengelse av skriftlige programmer hvert tredje år

RAVS Plus®

RAVS Plus, et ekstra trinn i evalueringsprosessen, er en intervju- og dokumentasjonsevaluering som er utformet for å gi bevis for at leverandører har implementert sine skriftlige helse-, sikkerhets- og miljøprogrammer i hele organisasjonen. RAVS Plus har som mål å bygge bro over gapet mellom RAVS evaluering av skriftlige prosedyrer og en potensiell befaring på arbeidsstedet eller audit av en klient.

Vanlige problemer i RAVS Plus-intervjuer
 1. Bevissthet rundt benzen
  • Kjemiske egenskaper og helseeffekter, spesifikt hvor et selskap ikke jobber direkte med benzen, men likevel står i fare for eksponering
 2. Stigesikkerhet
  • Riktig ratio/vinkel for å plassere en skyvestige og hvor langt skyvestiger må forlenges forbi en forhøyet overflate
 3. Støyeksponering / Hørselsbevaring
  • Desibel-nivået hvor hørselsvern er påkrevd

Helse, sikkerhet, miljø og kvalitet RAVS i tall

575+Hiring Clients Require Health, Safety, Environmental and Quality Reviews
42,000+Contractors reviewed through RAVS in 2018
525,000+Written Programs Reviewed in 2018
2,000+Health, Safety, Environmental and Quality Protocols
1,250+Combined Years of HSEQ experience on ISN’s Team

RAVS Plus i tall

150+Participating Hiring Clients
2,500+Participating Contractors
1,800+Evaluations Completed
420,000+Document Requirements Reviewed
Videoer
S2W Contracting, LLC deler hvordan verktøy i ISNetworld har bidratt til å utvikle anerkjent sikkerhetsstatistikk
Offshore Oil Services Inc. mener ISNetworld er et nyttig verktøy som tillater dem å holde seg i samsvar med forskrifter
Total Lubrication Management Company mener de tilgjengelige verktøyene i ISNetworld hjelper deres bedrift å være i samsvar
"Det har vært en betydelig fordel å bruke Evaulerings- og verifikasjontjenestene (RAVS). Det har hjulpet oss å implementere bedre retningslinjer og prosedyrer for områder innenfor vår virksomhet som tidligere ikke var adressert til en så høy standard."
KAEFER Integrated Services Pty. Ltd
"ISN tok vårt sikkerhetsprogram til et nytt nivå ved å hjelpe oss å senke vår totale registrerbare frekvens (TRF) fra 12,66 i 2012 til 0 i 2015."
DMT Mechanical Ltd.
"Ved å samarbeide var vi i stand til å korrigere forglemmelser, revolusjonere vår manual for helse- og sikkerhetsprosedyrer, og skape et tryggere miljø for ansatte og kunder."
The Cope Company Salt
"ISN har utviklet en god plattform slik at våre anskaffelse- og sikkerhetsfagfolk kan samarbeide bedre. Vi har nå muligheten til å ha et felles sted for å samle og administrere vår sikkerhetsstatistikk."
Kinder Morgan
© 2019 ISN Software Corporation