Amerika
Europa, Midtøsten, Afrika
Asia Pacific
Andre kontaktmetoder

Vil du chatte eller sende oss en e-post? Vennligst klikk på linkene nedenfor.

Chat med oss   Send oss ​​en epost

Medierelasjoner
publicrelations@isn.com

Close

Personvern

Nedenfor beskrives informasjonsadministrajons-praksiser for ISNetworld.
Informasjon automatisk logget

Vi bruker din IP-adresse til å diagnostisere problemer med serverne våre og å administrere vår hjemmeside. Din IP-adresse blir også brukt til å bekrefte hvem du er.

Informasjonskapsler

Vårt nettsted bruker langsiktige og kortsiktige informasjonskapsler. Langsiktige informasjonskapsler brukes til å lagre brukerinnstillinger. For eksempel kan en langsiktig informasjonskapsel lagre brukerens preferanser angående hvordan data vises. Kortsiktige informasjonskapsler inneholder mer informasjon og slettes så snart du logger av. Sensitiv informasjon lagres bare langsiktig på ISNetworld sikre servere.

Annonsører

Vi kan vise annonser på nettsiden vår. Disse annonsene kan inneholde informasjonskapsler.

Brukerinformasjon

Vår nettside gir brukerne muligheten til å stille informasjon til rådighet, eller beholde informasjon på deres vegne, deriblant personlig eller fortrolig informasjon vedrørerende brukeren, hans ansatte og leverandører ("Brukerinformasjon"). Eksempler på brukerinformasjon kan være kontaktinformasjon (for eksempel navn, e-post eller postadresse), unike identifikatorer (som brukernavn, passord, identifikasjonsnummer eller personnummer), demografisk informasjon (som postnummer), samsvar-informasjon (for eksempel sikkerhetsmanualer eller ulykkesrapporter) og annen personlig eller fortrolig informasjon. Slik brukerinformasjon blir hentet inn fra ISNetworld for å verifisere brukerens identitet, å muliggjøre databasekobling, å stille rapporteringsmuligheter til rådighet (inkludert sammenslåtte data eller referansemålingsrapporter som ikke identifiserer brukerinformasjon gitt av eller på vegne av en bestemt bruker), å muliggjøre arkivering og sporing av data (for eksempel intern opplæring og skade- og sykdomsregistre), å bruke den som kontoinformasjon i systemet vårt, og for andre lignende formål som er relevante for driften av ISNetworld og dens vurderings- og verifiseringstjenester. Brukerinformasjonen gis på eget skjønn og vil kun brukes som spesifisert ovenfor.

Eksterne Lenker

Nettstedet inneholder lenker til andre nettsteder. ISN Software Corporation ("ISN") er ikke ansvarlig for personvernregler eller kontakt på nettsteder som ikke er skapt og vedlikeholdt av ISN.

Sikkerhet

Dette nettstedet har sikkerhetstiltak på plass for å beskytte mot tap, misbruk og endring av brukerinformasjon under vår kontroll. ISNetworld er passordbeskyttet slik at bare brukere som er autorisert av ISN eller godkjent av tidligere autoriserte brukere har tilgang til dette nettstedet. Med mindre dette er spesifisert av brukeren ellers, er Eierklienters Brukerinformasjon isolert fra andre Eierklienter og leverandørers brukerinformasjon er isolert fra andre leverandører. I tillegg har leverandører som har levert enkelte opplysninger muligheten til å begrense Eierklienters tilgang til slik informasjon. Selv om ingen nettsteder kan garantere 100% sikkerhet, har ISNetworld bransjestandard eller bedre tiltak på plass for å beskytte mot utilsiktet utlevering eller bruk av brukerinformasjon.

Datakvalitet/Tilgang

Denne siden gir brukerne muligheten til å endre og modifisere tidligere gitt brukerinformasjon ved å logge inn på ISNetworlds nettsted og endre brukerinformasjon online.

Kontakt oss dersom du har spørsmål om denne personvernerklæringen, bruk av dette nettstedet, eller din erfaring med ISN ved å sende en e-post til customerservice@isn.com.

Alle vilkårene i disse personvernreglene, som revidert, skal automatisk være effektive 30 dager etter at de først er lagt ut på nettstedet vårt. Disse personvernreglene kan ikke endres på andre måter bortsett fra i en skriftlig avtale undertegnet av deg og ISN. Personvernreglene er effektive fra den 17. februar 2010 for nye brukere som registrerer seg, og er ellers effektiv den 19. mars 2010 for alle brukere registrert før 17. februar 2010.

 

*Vennligst se viktig informasjon om oversettelse av denne siden på Website Translation

© 2018 ISN Software Corporation