Amerika
Europa, Midtøsten, Afrika
Asia Pacific
Chat med ISN

Vil du chatte med oss? Klikk på lenken nedenfor.

Chat med oss

Close

Personvern

Takk for at du besøker ISNetworld. Disse retningslinjene for personvern ("Retningslinjer for personvern") for ISN er utformet for å informere deg om de retningslinjene og prosedyrene som gjelder for innsamling, sikkerhet, bruk og deling av informasjon av ISN Software Corporation, et Delaware-selskap, og dets datterselskaper ("ISN", "vi", "oss," eller "vår") i forbindelse med vår virksomhet.

ISN eier og driver en nettbasert leverandørstyringsplattform kalt ("ISNetworld"). Gjennom ISNetworld samler vi inn informasjon om helse og sikkerhet, innkjøp, kvalitet, forskrifter og lignende fra ISNetworld-abonnerende leverandørkunder ("ISNetworld-leverandører"), ISNetworld-dataleverandører ("dataleverandører") og andre offentlige og private tredjepartskilder (som statlig databaser), for at informasjonen skal deles av ISNetworld-leverandører med enkelte ISNetworld-abonnerende klienter ("klienter") til bruk i deres selskapsgjennomgang av leverandører og underleverandører og styringsprosesser og i forbindelse med andre tjenester som vi tilbyr fra tid til annen (kollektivt, våre "tjenester").

Denne delen beskriver i detalj hvordan vi samler inn, bruker og deler ulike typer informasjon.

A. ISNetworld innhold.

Våre tjenester lar ISNetworld-leverandører, ISNetworld-dataleverandører og klienter laste opp eller legge inn innhold i ISNetworld ("ISNetworld-innhold") for å bli lagret og delt med andre ISNetworld-brukere. Generelt, og bortsett fra det som kreves av loven, vil vi kun bruke ISNetworld-innhold til det som behøves for oss å levere våre tjenester til klienter og ISNetworld-leverandører (se våre standard Brukeravtaler for mer informasjon om våre tjenester) eller ellers samsvarende med godkjenninger eller rimelige skrevne instruksjoner til ISNetworld-leverandøren, ISNetworld-dataleverandøren eller klienten som skrev inn ISNetworld-innholdet i ISNetworld. I enkelte tilfeller kan det hende vi må formidle ISNetworld-innhold til politi, juridiske eller andre myndigheter eller andre tredjeparter, for å overholde lovbestemmelser, regulatoriske forpliktelser, eller forpliktelser for nasjonal sikkerhet eller forespørsler.

Som en del av våre tjenester, vi samler vi og oppbevarer data fra ISNetworld-innhold i forbindelse med referansemåling, og gir komparative og andre generaliserte analyser og rapporter ("referansemåling"). Alle data vi rapporterer fra referansemåling akkumuleres og anonymiseres.

Det er viktig for oss at ISNetworld-innholdet forblir nøyaktig, fullstendig og oppdatert. Ettersom vi er avhengig av klienter, ISNetworld-leverandører og ISNetworld-dataleverandører for ISNetworld-innhold, innfører vi tiltak for å sikre at disse partene forstår viktigheten av å holde informasjonen de har og deler gjennom ISNetworld så nøyaktig og oppdatert som mulig. Imidlertid er hver klient, ISNetworld-leverandør og ISNetworld-dataleverandør ansvarlig for nøyaktigheten og fullstendigheten til ISNetworld-innholdet som sendes til oss.

B. Informasjonskapsler.

Vi samler inn informasjon automatisk fra besøkende på nettsiden vår, for eksempel Internet Protocol (IP)-adresser, tilgangstider, nettlesertyper, enhetstyper, domenenavn, varighet for besøk og henvisende webadresser gjennom bruk av "informasjonskapsler". En informasjonskapsel er en liten tekst som sendes til en nettleser av et nettsted via nettleseren. Informasjonskapsler hjelper nettsteder med å huske informasjon om besøkende. Vi bruker informasjon fra informasjonskapsler og deler den med andre organisasjoner vi har et kommersielt forhold til for å måle bruken av nettstedet vårt, forbedre funksjonaliteten og innholdet på nettstedet og våre tjenester og for å muliggjøre bruk av besøkende. Vi bruker ikke informasjonskapsler for å samle inn informasjon om individuell brukeratferd på nettstedet vårt, og, hvis en besøkende informerer oss (for eksempel ved registrering for et arrangenment eller sender oss korrespondanse fra nettstedet), vi vil ikke vite den bestemte identiteten til den besøkende fra dataene vi samler inn fra informasjonskapsler.

Besøkende kan stille sine nettlesere enten til å varsle dem når de mottar informasjonskapsler, eller til å ikke akseptere informasjonskapsler. Men ved å nekte å godta informasjonskapsler fra nettstedet vårt, kan ikke besøkende kunne bruke noen av de tilgjengelige funksjonene på vår nettside eller gjennom våre tjenester.

Personlig informasjon.

Dette avsnittet går i detalj om hvordan vi samler inn, bruker og deler personlig informasjon (som definert nedenfor). I forbindelse med dette avsnittet (i) "Personlig informasjon" betyr opplysninger som kan identifisere individer, og alene eller i kombinasjon med andre opplysninger, kan brukes til å identifisere, kontakte, eller finne en bestemt person, for eksempel navn, adresse, telefonnummer, brukernavn eller e-postadresse; og (ii) "du" eller "din" henviser til personen som er gjenstand for relevant personlig informasjon, uavhengig om vedkommende er ISNetworld-abonnent.

(i) Innhold personlig informasjon.

Vi kontrollerer ikke typen eller nøyaktigheten av ISNetworld-innhold som ISNetworld-leverandører, ISNetworld-dataleverandører, og klienter gir til oss, som kan inneholde personlig informasjon ("Innhold personlig informasjon"). Mesteparten av ISNetworld-innhold, inkludert innhold personlig informasjon, består av opplysninger ISNetworld-leverandører og ISNetworld-dataleverandører gir oss som svar på forespørsler fra klienter. Hvis du for eksempel arbeider for en ISNetworld-leverandør, kan en klient for din arbeidsgiver be om informasjon om deg, inkludert navn, yrke, kontaktinformasjon, opplæring og arbeidsrelatert historie og annen relevant informasjon for jobbkvalifikasjoner, og gis i ISNetworld til klienten for å sikte som del av undersøkelsesprosesser. Hver ISNetworld-leverandør, ISNetworld-dataleverandør og klient er ansvarlig for å administrere innhold personlig informasjon som gis til ISNetworld og alle tiltak må overholde gjeldende personvernlover slik vi kan lovlig behandle, bruke og videreformidle slikt innhold personlig informasjon for å tilby våre tjenester.

I den grad gjeldende personvernlover krever at din tillatelse innhentes før eller i løpet av vår behandling av innhold personlig informasjon om deg, er ISNetworld-leverandøren, ISNetworld-dataleverandøren eller klienten som har gitt din personlige informasjon til ISNetworld ansvarlig for å innhente ditt samtykke til både (i) at vi behandler innhold personlig informasjon for å tilby våre tjenester, og (ii) hvis du bor utenfor USA, at vi overfører innhold personlig informasjon til USA for behandling av oss.

Hvis personlig informasjon om deg er levert uten ditt samtykke eller er feil, bør du først spørre din arbeidsgiver eller overordnede om å innføre nødvendige tiltak for å få den fjernet fra eller korrigert i ISNetworld.

(ii) Informasjon om ISNetworld-brukere.

Hver klient, ISNetworld-leverandør og ISNetworld-dataleverandør vil ha minst én, og noen ganger mange personer registrert som brukere av ISNetworld-kontoen. Vi innhenter informasjon, inkludert personlig informasjon, når enkeltpersoner registrer seg som brukere av en ISNetworld-konto, og deretter når våre tjenester ("Personlig brukerinformasjon"). Hvis du for eksempel ber om bli registrert som bruker av en klientkonto, vil vi be deg om å oppgi navnet ditt, e-postadressen, navnet på arbeidsgiver og annen informasjon vi kan trenge for å aktivere og vedlikeholde din brukerkonto.

Vi kan bruke din personlige brukerinformasjon til å kontakte deg fra tid til annen i forbindelse med våre tjenester, samt å ta opp spørsmål eller klager relatert til din bruk av ISNetworld, gi deg informasjon om ISNetworld eller tjenestene, kontrollere din identitet eller legitimasjon, gi alle nødvendige juridiske merknader til deg eller varsle deg hvis vi tror din bruk av våre tjenester bryter våre vilkår eller retningslinjer.

(iii) Kommunikasjon med ISN.

Vi innhenter informasjon når vi mottar kommunikasjon fra ISNetworld-brukere og tredjeparter. Informasjonen vi samler inn fra kommunikasjon inneholder personlig informasjon mottatt via e-post, telefonsamtaler, vanlig post, nettprat og forespørsler gjennom vår nettside ("kommuniserte personopplysninger").

Vi kan bruke disse kommuniserte personopplysningene til å svare deg, gi deg informasjon om ISNetworld eller våre tjenester, gi alle nødvendige juridiske merknader til deg eller løse eventuelle problemer relatert til din kommunikasjon.

(iv) Internasjonalt personvern.

ISNetworld og våre tjenester drives og administreres primært fra USA. Dette medfører at dersm du bor eller holder til utenfor USA, kan dine personopplysninger overføres utenfor landet der du bor eller befinner deg, inkludert til land hvor lovene ikke gir det samme beskyttelsesnivået for personlig informasjon som lovene i hjemlandet. Se Globale operasjoner-siden på vår hjemmeside for å se jurisdiksjoner der vi opererer. Men vi er forpliktet til å beskytte personvern og konfidensialiteten til personlige opplysninger når de overføres, og vi vil ta forholdsregler for å sikre at dersom vi overfører personopplysningene til en plassering utenfor hjemlandet ditt, så er dine personlige opplysninger beskyttet, og våre rutiner og prosedyrer overholder alle relevante personvernlover.

Enkelte jurisdiksjoner kan kreve bestemtepersonverntiltak, som kan rettes i jurisdiksjon-spesifikke poliser tilgjengelig fra vår hjemmeside (for eksempel se personvernskjold og våre australske retningslinjer for personvern).

(v) Å få tilgang til din personlige informasjon.

Ved skriftlig forespørsel, og underlagt visse unntak, vil vi informere deg om eksistensen, bruken og utleveringen av din personlige informasjon og vil gi deg tilgang til denne informasjonen.

Du har rett til å be om tilgang til og korrigering av personlig informasjon som vi har. Du bør først spørre arbeidsgiver eller din overordnende om slik tilgang eller ta de nødvendige skritt for å få din personlige informasjon fjernet fra eller korrigert i ISNetworld; du kan imidlertid kontakte oss når som helst som angitt i paragraf 5 nedenfor for å be om hjelp til å få tilgang på personlig informasjon. Hvis du nektes tilgang til dine personlige opplysninger, vil vi varsle deg skriftlig, gi grunner for avslaget og informere deg om ressurser som er åpen for deg. Hvis tilgang gis, vil vi gi deg en rimelig mulighet til å se din personlige informasjon. Personlig informasjon vil bli gitt til deg i en forståelig form innen rimelig tid, vanligvis innen 30 dager. ISN kan forlenge en slik 30-dagersperiode til ytterligere 30 dager hvis det å møte fristen urimelig forstyrrer ISNs aktiviteter, eller tiden det tar å gjennomføre nødvendige konsultasjoner for å svare på forespørselen gjør tidsfristen upraktisk å møte. Du vil kunne utfordre nøyaktigheten og fullstendigheten av dine personopplysninger og få den endret etter behov.

(vi) Oppbevaring.

Generelt beholder ISN informasjon for å møte krav til virksomheten, skatt, juridiske, forskriftsmessige og arkiveringskrav. Vi beholder den personlige informasjonen vi samler inn så lenge som nødvendig for å oppfylle formålene til dataene ble samlet inn for, til å utføre våre tjenester og andre kontraktsmessige og juridiske forpliktelser, og til eventuelle gjeldende foreldelsesfrister med det formål å ta opp og forsvare påstander.

Vi oppgir informasjon vi samler inn til våre tilknyttede bedriftsforetak og tjenesteleverandører som hjelper oss med å levere Tjenester og er underlagt relevante konfidensialkrav.

Vi er forpliktet til å beskytte sikkerheten til informasjonen vi samler inn. Vi bruker en rekke sikkerhetsteknologier og prosedyrer for å beskytte slik informasjon fra uautorisert tilgang, modifikasjon eller offentligjøring, og fra misbruk, forstyrrelser og tap. Vi samler inn og lagrer informasjon elektronisk. All slik informasjon lagres i sikre servere som er beskyttet i kontrollerte fasiliteter i USA. Vi overvåker og oppdaterer våre sikkerhetsprosedyrer regelmessig for å sikre at vi alltid har bransjestandard eller bedre tiltak for å beskytte mot utilsiktet offentliggjøring eller bruk av informasjonen vi samler inn.

Vi tar gjerne imot spørsmål eller kommentarer du måtte ha om våre tjenester og informasjonen i disse retningslinjene. Vi anbefaler at ansatte og underleverandører av ISNetworld-leverandører og klienter stiller sine spørsmål, forespørsler eller klager til ISNetworld-leverandøren eller klienten de jobber for først. Spørsmål, forespørsler eller klager mottatt direkte av ISNetworld kan bli henvist til den aktuelle ISNetworld-leverandøren eller klienten (eller begge).

Hvis du har spørsmål om disse retningslinjene for personvern eller våre tjenester, eventuelle problemer eller klager om hvordan vi har samlet inn, brukt, lagret, håndtert og/eller offentliggjort informasjon, eller ønsker å gjøre en forespørsel om få tilgang til, slette eller korrigere informasjon, vennligst kontakt oss via telefon eller e-post på følgende måte:

Telefon: 1-800-976-1303
E-post: info@ISN.com

Vi forbeholder oss retten til å endre denne avtalen fra tid til annen for å ta hensyn til nye lover og teknologier og endringer i tjenestene våre og til andre formål. I tilfelle vi endrer denne avtalen, vil vi legge ut varsel på vår nettside.(www.ISNetworld.com).

 

*Vennligst se viktig informasjon om oversettelse av denne siden på Website Translation

© 2019 ISN Software Corporation