Amerika
Europa, Midtøsten, Afrika
Asia Pacific
Chat med ISN

Want to chat with us? Please click the link below.

Chat med oss

Close

Firma

Vi er stolte av de innovative produktene vi tilbyr våre kunder, og vi er like stolte av våre ansatte, som leverer et engasjert, høyt servicenivå til ISNetworlds leverandørkunder og klienter.

Våre ansatte i tall:

All
500+Employees
20+Universities Where
ISN Recruits
35+Languages Spoken
by the ISN Team
400+Combined Years of
Insurance/Risk Management Experience
1100+kombinerte år med
HMSK-erfaring i ISNs team
80+Countries with
ISNetworld Customers
6,000+Face-to-face Meetings
Held Annually with ISN Customers
200+Number of Employees
with Accreditations
125+Customers in Fortune 500
200+Highly Trained Customer
Service Representatives
24timer i døgnet med kundestøtte
i løpet av arbeidsuken
69,418Leverandørkunder støttet
230+Team Members
550+Hiring Client Accounts
Managed Across 25+ Industries
8,500+Calls proactively made
to assist contractors in 2017
400+Hiring Client Trainings
Conducted in 2017
6,500+Hiring Client Sites
Managed Across 30+ Countries
1700+HMS, KVALITET OG
BÆREKRAFTSPROTEOKOLLER UTVIKLET
550,000+Written Programs
Reviewed in 2017
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Partnerskap i samfunnet

ISN koordinerer selskapets frivillige innsats, og inviterer alle ansatte til å bygge sterkere lokalsamfunn der vi bor og jobber. Under ISNs årlige frivillighetdag samordner vi vår innsats i hele selskapet for å løse presserende prosjekter for ulike ideelle organisasjoner over hele Dallas.

Fritidsaktiviteter

ISN-ansatte deltar i en rekke konkurransepregede idrettsbegivenheter for å fremme aktivitet og generell fysisk form. Ved å samle ansatte for fysisk fostring og vennlig konkurranse, er vi i stand til å ha det gøy som et team og konkurrere mot andre bedrifter i vårt lokalsamfunn, samtidig som vi ofte bidrar til en lokal non-profitorganisasjon.

 
 
 
 
 
 
 

Givende ansatte

ISN er forpliktet til å fremme og støtte non-profitinitiativ fra individuelle ansatte. Med et sjenerøst matchprogram er ansatte i stand til å matche sine økonomiske bidrag til ideelle organisasjoner, samt sin tid.

Vi er alltid på utkikk etter dyktige folk i ISN.
Karriere hos ISN
© 2018 ISN Software Corporation